Bring me back

Bij het plaatsen van dit artikel in je koffer ga je naar je creatieve kant. Je zo vrij voelen als een kind is een rode draad tijdens deze workshop. Het is voor de meesten van ons een prachtige en soms lastige uitdaging om jezelf weer kind te la- ten voelen. De vrijheid ervaren, je creativiteit te uiten en durven zeggen wat je denkt. Allemaal thema’s waar we mee bezig gaan om dichter bij jezelf te komen. JIJ, met al je unieke talenten. Ta- lenten die misschien weggedrukt worden door je volwassenheid…. ik zeg: ga er voor!

Now it's time

Mindfulness (aandachtstraining) en Yoga kan jou meer bewustwording geven. Als je gaat zien wat er hier en nu, in en om jou heen gebeurt, zal je merken dat je veel meer energie gaat krijgen. Ook verbetert je concentratie waardoor je precie- zer en beter presteert. Bewuster worden van je gedachten, van je li- chaam en van je omgeving, dat is het doel tijdens deze workshop. In een veilige omgeving verdie- ping zoeken en grenzen ervaren door technieken uit de Yoga en Mindfulness. Zin in deze workshop? Stop dan de stenen bij je in de koffer.

HIIT yourself!!

Wil jij je lichamelijke grenzen leren kennen en verleggen? HIIT (High Intensity Interval Training) is een intensieve kracht en cardio workout. HIIT bestaat uit verschillende uitdagende, maar mak- kelijk uitvoerbare workout-blokken, waardoor je het hele lichaam traint. Met piek- en herstelmo- menten word je met opzwepende muziek tot het uiterste gedreven. Het doel: leer je lichamelijke grenzen kennen en verleggen. Onder professio- nele begeleiding mag je 3x één uur HIIT-en. Dus stop snel dit artikel in je koffer.

Voor de echte sporter

Deze workshop kan worden gekozen door men- sen met een goede basisconditie. Een persoon die al jaren sport en weet waar zijn fysieke en mentale grenzen liggen. Deze grenzen ga je na- melijk op twee verschillende manieren opzoeken en misschien zelfs wel verleggen tijdens deze workshop. Je gaat namelijk, áls je dit artikel in je koffer plaatst, een fanatieke HIIT-training (High Intensity Interval Training) én Yoga-training volgen. Twee keer 1,5 uur vol uit, op twee totaal verschil- lende manieren. Ik daag je uit…..

Knock-out

Heb je last van stress of van zaken die je in de weg zitten? Dan kan dit een negatieve invloed hebben op je gezondheid. Boksen kan een goede uitlaat- klep zijn om deze gevoelens van je af te slaan! Van boksen word je weerbaarder, het vergroot je zelf- vertrouwen en je zult ontdekken dat je meer kunt dan dat je zelf in eerste instantie had gedacht. Wil jij je grenzen verleggen? Stop dit artikel in je kof- fer en boks 3x één uur met ons mee!

Samen anders doen in de wijk

Hoe bouw je sterke wijken? Hoe sluit je aan bij de leefwereld van de huurders? Hoe gaan we samen anders doen? Tijdens deze workshop gaan we in op het am- bacht Community Werk als toegevoegde vaar- digheden op je eigen werkzaamheden. Vanuit passie (hart), kennis (hoofd) en kunde (handen). Met eigenschappen als creativiteit, lef en onder- nemerschap. Begeleid door de Creative Thinkers, een gilde dat het ambacht Community Werk in Nederland op de kaart zet.

Van kleur naar systeem

Dit artikel is ontzettend waardevol voor teams, af- delingen en groepen collega’s die intensief met elkaar samenwerken en deze samenwerking wil- len versterken en bevorderen. Wat gaat dit arti- kel jou en je team precies geven? Zelfinzicht en inzicht in anderen zorgt voor begrip, erkenning en respect. Dat bevordert de effectiviteit, com- municatie en samenwerking. Een basis voor ver- dere ontwikkeling. Inzicht in jouw eigen plaats en rol binnen het systeem maakt dat je in staat bent om de patronen en dynamieken te herkennen in jouw eigen systeem (team) op het werk. Dat ver- sterkt de onderlinge verbinding. Je krijgt voor dit artikel een teamsessie van 4 uur én twee in- dividuele sessies van 1 uur. De workshop creëert een prachtige basis en de individuele sessies zor- gen voor een mooie verdieping. Plus een extra kadootje……De workshop wordt afgesloten door een lunch met betekenis!

Sterker dan je denkt

Waardering, zelfkennis, vertrouwen, overeenkom- sten, verschillen. Allemaal woorden waar je da- gelijks mee te maken hebt op je werk. Allemaal woorden die de revue passeren tijdens deze workshop. Stop dit artikel in je koffer en je wordt in beweging gezet! Om jezelf, maar ook elkaar écht te leren kennen. Je wordt niet moe, het is hooguit een beetje spannend.

Laat je brein bruisen

In de workshop “Laat je brein bruisen” ga je even buiten alle hokjes om denken. Ben jij iemand die regelmatig oordeelt. Dat je iets vindt van de an- der, van een systeem of van je werkomgeving? En heb je door dat dit je soms ook beperkt? Dan is het misschien nu tijd om eens je brein te laten bruisen. Dit artikel geeft jou een creatieve sessie waar je het logisch denken even laat voor wat het is, je je grenzen opzoekt en je verbeelding laat spre- ken. Ga mee op ontdekkingsreis en verwonder je. Waarom zijn de dingen, zoals ze zijn? Vraag jezelf af, kan het ook anders? Stel je oordeel uit en kijk met een frisse blik naar de ideeën van jezelf en de ander!

Door je jaren heen

Even een luisterend oor, goed advies, bewust- wording of een spiegeling kan heel waardevol zijn als je ergens in vast loopt. Soms zijn er za- ken die je niet ‘zomaar’ even bespreekt met de mensen om je heen. Denk aan mantelzorg, ge- zin & opvoeding, scheiding, burn-out, angsten of de overgang. Toch is het wel goed om hier af en toe eens met iemand over te sparren. Samen kij- ken we waar je tegenaan loopt en vinden we een manier die bij jou past om met de situatie om te gaan. Stop dit artikel in je koffer om tijdens 3 ge- sprekken dichter bij jezelf te komen.

Zingen vanuit je kracht

Durf jij jezelf nog niet te laten horen en/of te la- ten zien? Vind je het spannend om jezelf voor een groep neer te zetten? Dan is dit artikel waardevol voor jou. Want je gaat in deze workshop… …. ontdekken waar jouw unieke kracht ligt …. deze naar buiten durven brengen …. leren zingen vanuit ontspanning en vertrouwen …. met meer zelfvertrouwen zingen én leven …. jezelf niet langer klein houden, maar jouw straalangst overwinnen!

Het weiland in

Klaar om jezelf in de spiegel aan te kijken? Indivi- dueel of met een groep collega’s? Paardencoa- ching werkt voor mensen die graag zichzelf beter willen begrijpen. Deze prachtige en wijze dieren voelen je feilloos aan, reageren op je en bieden liefde, steun en kracht. Dus als je het aan durft om jezelf in de spiegel te kijken, plaats dan het paardje in je koffer. Je krijgt twee sessies van 1,5 uur.

Kleine stapjes, groots effect

Ga je mee wandelen, de natuur in, dan zul je merken dat er tijd is voor jóu. Rust ervaren, aan- dacht voor je omgeving en voor wat er in jou om- gaat. Doe snel de wandelschoenen in je koffer, want….. Wat leert het je? Inzichten en haalbare acties, te beginnen met kleine, maar belangrijke stapjes. Je leert (weer) goed te zijn voor jezelf en je krijgt tools om vaker even stil te staan bij jezelf. De ant- woorden op jouw eigen vragen zitten namelijk gewoon in je. Het wandelcoachen helpt je om ze te vinden! Individueel of in een groep, twee ses- sies van 1,5 uur.

Weerbaarder door het leven

Weerbaarder door het leven gaan, wat betekent dat eigenlijk? Dat je beter om wilt leren gaan met tegenslag? Met (werk)druk? Weerbaar zijn heeft voor iedereen een eigen betekenis. Voor de één is dat fysiek, voor de ander mentaal, of wellicht is de omgeving een bepalende factor die jou het gevoel van druk oplegt. In deze workshop gaan we onder andere met be- hulp van de Japanse krijgskunst aikido samen op zoek naar jouw manier om weerbaarder te wor- den. Interactief, met een flinke lach! Soms con- fronterend, maar altijd vanuit gelijkwaardigheid.

Ik zeg nee

Herken je dit? Iemand vraagt je wat te doen maar eigenlijk past je dat helemaal niet. Toch zeg je geen nee, want je wilt de ander niet teleurstel- len of je wilt geen conflict veroorzaken. Gevolg: je komt zelf in de knel met je tijd. Pfff… hoe ga ik dit nou weer doen? Wil jij leren om meer voor jezelf op te komen met behoud van relaties? Dan is deze workshop voor jou! In een dagdeel krijg je op interactieve wijze praktijkgerichte handvaten aangereikt die je di- rect kunt toepassen.

Wat zeggie?

“Het gaat niet om wat je kunt maar om wie je bent!” Vanuit dit uitgangspunt worden jullie ge- coacht binnen het thema communicatie. We ge- loven er sterk in dat je om te groeien eerst naar binnen moet kijken voordat je naar buiten kunt kij- ken. Zo voorkom je dat je kunstjes gaat leren die je niet voelt waardoor het niets oplevert. Commu- niceren van binnenuit: durven zeggen wat je wilt tot goed kunnen luisteren naar de ander. Stop het oortje in je koffer om bijvoorbeeld betere samen- werkingen in je team te creëren of om uit te blin- ken tijdens netwerkmomenten.

What's on your mind

Kan je wel wat meer rust in je hoofd gebruiken? Val je slecht in slaap en staat je hoofd nooit uit. Dan is deze workshop jou op het lijf geschreven. Je wordt namelijk tijdens deze workshop bewust van de manier waarop je je hoofd nu organiseert en waarom dat niet voor je werkt. Door bijna let- terlijk een kijkje in je eigen hoofd te gunnen, ga je (in)zien waar je jezelf saboteert en hoe je jouw hoofd vóór je kunt laten werken. Het mooie van deze techniek is dat we je de tools en techniek bieden, waar je vervolgens direct al mee aan de slag gaat tijdens de workshop. Na afloop ervaar je direct al meer rust en ruimte. Je creëert een eigen unieke manier die alleen voor jou werkt en die je vervolgens zo vaak kunt gebruiken als voor jou nodig is.

Planning in balans

Heb jij vaak tijd tekort? Waardoor sommige za- ken niet worden opgepakt of niet goed van de grond komen? Heb je daarnaast het gevoel dat je geleefd wordt en dat je niet zelf de regie hebt over je eigen tijd, zowel op het werk als in je pri- véleven? Zou je meer tijd voor jezelf willen over- houden? Samen maken we visueel wat voor jou echt be- langrijk is, zowel op gebied van werk als privé. Waar word je blij van en hoe zorg je dat dit in te plannen is? Bij ‘je leven in balans’ draait het om overzicht, inzicht en bewustwording, zodat je het verschil gaat merken tussen je energiegevers en je energienemers. Je zult meer gaan genieten als je leven in balans is!

Organize je werk(plek)

Stress is goed! Teveel stress kan ten koste gaan van je fysieke en mentale gezondheid. Merk jij dat je werkdruk hoog is en dat je moeite hebt met ‘focus’? Dat je aan het eind van je werkdag meer taken had willen afronden? Ben je tijd kwijt bij het zoeken naar informatie? Zou je beter voorbereid willen zijn op afspraken en vergaderingen? Kort- om; wil je meer uit je werk halen en daarmee je persoonlijke effectiviteit verbeteren? Stop dan dit artikel in je koffer! Aan de hand van een stappen- plan gaan we tijdens deze workshop heel concreet aan de slag. Je krijgt handvatten die je direct kunt toepassen in de praktijk. We gaan met behulp van de To Do methode een start maken naar meer overzicht en structuur in je papieren en digitale werkomgeving. Met minder stress en nog meer (werk)plezier ga je na deze workshop naar huis.

Vitaal jezelf

Samen met Lampe Vitaal kunnen wij je bedrijf en je mensen vitaler laten zijn. Het verbeteren van de leefstijl, inzicht krijgen in de fysieke gesteldheid, gezondheid, vitaliteit en duurzaamheid leiden tot een betere organisatie en vitaliteit van medewerkers. Dus stop de groente in je koffer, want tegenwoordig is het bijna een must om als organisatie in je eigen medewerkers te investeren.

Move that body outside

Van inspanning tot ontspanning. Bij ons is het aanbod in lichaamsbeweging heel breed. Een vast moment in de week een yoga-workout als bedrijf aanbieden aan je personeel? Het ziekteverzuim kan hierdoor naar beneden gaan. Weerbaarheidstraining, hardlopen, wandelen of samen trainen voor een uitdagende Obstacle Run? Allemaal bij ons te volgen onder begeleiding van inspirerende en motiverende coaches.

Detox jezelf

Wil je ontspannen, meer energie en beter in je vel zitten? Dan is Detox yourself iets voor jou! Dit onderdeel bestaat uit een combinatie van drie behandelingen die na elkaar worden uitgevoerd, namelijk bindweefselbehandeling, detox- en slickbad. Bij een bindweefselbehandeling wor- den verklevingen in het bindweefsel losgemaakt waardoor de conditie van uw huid verbetert. Bij het detoxbad worden via elektrolyse in het bad de zweetklieren aan de voetzolen geactiveerd, waardoor uitgeleiding van afvalstoffen makkelijk wordt mogelijk gemaakt. Een slickbad waarbij je voeten en onderbenen tot aan de knieën in een groot bad hangen, werkt ontspannend, sterk doorbloedend, kramp bevrijdend en pijnstillend. Stop dus dit artikel in je koffer voor ontspanning, meer energie en beter in je vel!

Feed yourself (A)

Wil je graag meer energie, lekkerder in je vel zitten en een gezond gewicht? Je gaat de drie basisprincipes van voeding leren waardoor je je écht fitter gaat voelen. Je leer de cruciale sleu- tel om wijs te worden uit alle tegenstrijdige me- diaberichten over voeding. Je wordt je bewust van je eigen eetpatroon en hoe je die zou kunnen verbeteren. Een verandering van leefstijl zonder honger lijden, zonder calorieën tellen, mét lekker en puur eten. Op een manier die bij jou past en je daarom ook goed kan volhouden.

Feed yourself (B)

Tijdens de training/workshop kom je erachter wat gezonde voeding met je lichaam kan doen. Je leert meer over de voedingsstoffen die ons lichaam nodig heeft om je energieker te voelen en wat voor invloed snelle koolhydraten op je li- chaam hebben. Zoals vermoeidheid, eetbuien, vasthouden van vet rond de buikstreek, bloedsui- ker schommelingen (pieken en dalen), disbalans in de darmflora, slecht slapen etc.. Je gaat ook aan de slag met het maken van ‘gezonde’ tussen- doortjes om te ervaren dat het heel simpel kan zijn om in een handomdraai iets te maken. Wil je meer weten? Kom dan zeker naar mijn training/ workshop