Flow

Flow is het gevoel dat bijna alles wat je aanpakt, moeiteloos goed gaat. Er is volop energie, communicatie en zelfvertrouwen om zaken succesvol op te pakken. En mocht het een keer tegenzitten, dan zorgt veerkracht ervoor dat je er niet in blijft hangen, maar aanknopingspunten vindt om weer door te gaan. De kenmerken van flow: energie, betrokkenheid en persoonlijke effectiviteit zijn ook de directe tegenhangers van burn-out. 

Hierbij een foto van een object van Dale Chihuly, genaamd Sapphire Neon Tumbleweeds. Deze foto is door mij gemaakt in het Groninger Museum in december 2018. Wat me raakt in dit beeld, is de bewegende energie die zichtbaar wordt gemaakt. Vanuit die energie is het maar een kleine denkstap naar het onderwerp flow. 

Er zijn verschillende theorieën over het ontwikkelen van flow binnen teams en organisaties, zoals bijvoorbeeld Positive Organizational Behaviour (POB Youssef, Luthans 2007). Een boeiend onderwerp omdat er, mits doordacht aangepakt, mooie dingen kunnen ontstaan binnen een team of organisatie. 

Uitgangspunten van POB zijn drie eigenschappen: hoop, optimisme en veerkracht. Door hoop te trainen, groeien vervolgens optimisme en veerkracht. Gecombineerd met eigeneffectiviteit zijn dit vier componenten van PsyCap (Larson&Luthans, 2006). Aangevuld met hulpbronnen zoals feedback, autonomie en sociale steun leidt PsyCap tot bevlogenheid of flow op de werkvloer, eigenlijk wat je zoekt binnen een team of organisatie. 

Tijdens het coachen werk je individueel, maar de POB-theorie voor organisaties is deels prima toepasbaar binnen een coachtraject. Door het trainen van hoop en optimisme kan de veerkracht van een coachee toenemen. En een toegenomen veerkracht draagt vervolgens weer bij aan persoonlijke flow. 

Al schrijvend, merk ik dat het onderwerp me inspireert. Sterker nog, ik merk dat ik ontzettend benieuwd ben naar wat me te wachten staat…. Flow!

Samen Sterk Werk

Social Media
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram